Ενισχύσαμε το "Χαμόγελο του Παιδιού"

>Ο  Στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης θελήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά μαζεύοντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το «Χαμόγελο του Παιδιού». Η δραστηριότητα αυτή, ιδιαίτερης παιδαγωγικής σημασίας βοηθά, τα παιδιά να νιώσουν το αίσθημα της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Ευχαριστούμε τους γονείς που βοήθησαν να πραγματοποιήσουμε αυτή τη δραστηριότητα.

Η δραστηριότητα αυτή, ιδιαίτερης παιδαγωγικής σημασίας βοηθά, τα παιδιά να νιώσουν το αίσθημα της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Ευχαριστούμε τους γονείς που βοήθησαν να πραγματοποιήσουμε αυτή τη δραστηριότητα.

 

"Ενισχύσαμε το Χαμόγελο του Παιδιού"...